Historie van de naam

Geplaatst op door

Voor de verklaring van de naam Sootjevisch moet en we ver terug in de geschiedenis van Zevenhuizen. De Ambachtsheren van Zevenhuizen verpachtten de visrechten. Het eerste gegeven dat hierover spreekt dateert van 1343. De kaart van Schieland van Jan Jansz. Stampioen van 1661 geeft een duidelijke aanwijzing, hier wordt het Swanlaesche verlaat vermeld en ook de naam Sootjevisch. De pachter van het Zevenhuizense deel van de Rotte woonde aan de zuidelijke kant van de Rotte.

De pachter bood ook kleine hoeveelheden vis te koop aan: een sootjevisch. De naam Sootjevisch werd ook al spoedig gebruikt voor personen, in 1644 Jan Pleunen Sootjevisch. In de 17e en 18e eeuw verdwijnt de naam Sootjevisch en wordt vervangen door Visch. De naam Sootje is echter overgegaan op de sluis: Het Sootjesverlaat.